Strategia marketingowa – podstawa budowania marki

Przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej pozwala zrealizować cele założone przez Twoją firmę. Jej opracowanie wymaga jednak gruntownej analizy obecnej sytuacji, wyciągnięcia wniosków oraz obrania właściwej ścieżki rozwoju działalności. Na tej ścieżce konieczny jest nie tylko plan dotyczący działań biznesowych, ale i pozycjonowania marki, czyli jej wizerunku i sposobu komunikacji.

Czym jest strategia marki?

Strategia marki to ta część strategii marketingowej, która szczegółowo opisuje działania jakie należy podjąć w celu unikatowego wypozycjonowania marki w umysłach swoich odbiorców. Przygotowanie strategii jest ważnym drogowskazem na drodze promowania marki, który pomaga wyróżnić się na tle konkurencji, a także zapaść głęboko w pamięci odbiorcy. Jej głównym celem jest więc:

 • ustalenie wartości postrzeganej przez odbiorców jako atrakcyjna,
 • zbudowanie wizerunku opartego o tę wartość,
 • określenie sposobu przyciągnięcia uwagi nowych klientów.

Praca ta podzielona powinna być na dwa etapy:

 1. Etap analityczny obejmujący audyt marketingowy pozwala zebrać dane i przeanalizować dotychczas stosowane materiały i działania marketingowe. Dzięki temu dowiadujemy się, jaką opinię na temat naszej firmy mają aktualnie klienci, jak ja postrzegają i dlaczego korzystają z oferowanych przez nią usług. Badanie ma nam pokazać jakie obecnie jest pozycjonowanie i wizerunek marki, czy i jakie błędy popełnialiśmy prowadząc działania marketingowe. Więcej na ten temat możesz przeczytać również we wpisie Po co Ci audyt marketingowy.
 2. Etap strategiczny, czyli strategia marki jest kluczowy dla określenia planu pożądanego pozycjonowania marki. Pozwala on nadać kierunek rozwoju firmy na najbliższe lata oraz określić precyzyjnie, kto ma być odbiorcą naszych usług. Plan pozycjonowania określa wartości, jakie ma przekazywać marka oraz jak ma być postrzegana przez klientów. Na tym etapie ważne jest ustalenie, jakie potrzeby klientów mają zaspokajać oferowane produkty lub usługi.

Strategia komunikacji marki

Trzecim etapem pracy nad budowaniem strategii marketingowej jest zbudowanie strategii komunikacji marki. Jest to czas na ścisłe określenie, jak i gdzie marka ma komunikować się z odbiorcami swoich usług, aby realizować założone w etapie strategicznym cele. To teraz dookreślamy tak zwany koncept kreatywny, obmyślamy Big Ideę komunikacyjną, tu powstaje też konkretny plan komunikacji. Działania te muszą być spójne, odpowiednie do założonego pozycjonowania marki, muszą przekazywać wartości marki oraz być zauważane przez klientów z grupy docelowej.

Czy warto zainwestować w strategię marketingową?

Czasy, kiedy wypromowanie marki było stosunkowo łatwe i mało wymagające minęły bezpowrotnie. Obecna sytuacja rynkowa i olbrzymia konkurencja wymuszają obranie strategii działań oraz pozycjonowania. Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia strategii marketingowej?

 1. Ścisłe określenie, kto jest odbiorcą komunikacji marketingowej, co pozwala dopasować rodzaj przekazu do potrzeb odbiorców.
 2. Dookreślenie, jak komunikować się z klientem, aby zostać zrozumianym.
 3. Otrzymanie gotowego drogowskazu do pozyskiwania klientów, bez ponoszenia zbędnych kosztów.
 4. Redukcja popełnianych błędów operacyjnych.
 5. Zachowanie konsekwencji i ciągłości podczas planowania kolejnych kampanii marketingowych.
 6. Budowa zaufania klienta do marki poprzez pozycjonowanie i tworzenie spójnego wizerunku firmy.
 7. Przedstawienie konkretnych działań, pozwalających osiągnąć zamierzone cele oraz wskaźników wspierających pomiar ich sukcesu.
 8. Otrzymanie wytycznych do wizualnej komunikacji z klientem, aby wywoływać właściwe emocje i skojarzenia, a w efekcie być zapamiętanym.
 9. Określenie mocnych i słabych punktów marki, które wskazują szanse i zagrożenia.

Kiedy zainwestować w strategię marki?

Inwestycja w strategię marki to opłacalny krok na każdym etapie jej działalności. Opracowanie strategii marketingowej zaleca się więc zarówno początkującym firmom, jak i markom, które stanęły w martwym punkcie swojego rozwoju. Rozwiązanie to zalecam również firmom działającym chaotycznie, bez jasno zakreślonego planu.

Posiadanie strategii marketingowej jest wyjątkowo istotne w przypadku powierzenia swojej kampanii marketingowej osobom trzecim lub firmom zewnętrznym. Jasna strategia marketingowa pozwala wówczas zachować spójność przekazu.

Klienci