Poznaj

Jak pracuję

Bardzo cenię sobie współpracę, podczas której wspólnie, metodą warsztatową, możemy wypracować rozwiązania, które pozwolą Ci zwiększyć konkurencyjność Twojego biznesu. W taki sposób można pracować nad pozycjonowaniem marki – czyli budować strategię komunikacji, można także projektować pozytywne doświadczenia klientów.

Przewaga wspólnej pracy wynika przede wszystkim z efektu synergii – Ty i Twój zespół macie szeroką wiedzę o realiach branży i o Waszej marce, ja mam wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii konsumenta, skutecznego brandingu i marketingu.

...

Zobacz

W czym mogę Ci pomóc?

Podczas tego warsztatu zaczynamy od dookreślenia grupy docelowej i zwizualizowania jej w postaci dobrze opisanej persony zakupowej. Zwracamy uwagę przede wszystkim na wartości, jakie są istotne dla Twoich klientów, ich motywacje i potrzeby, ale również inne istotne cechy i zachowania. W odniesieniu do wizerunku persony projektujemy koncept kreatywny marki, jej charakter, wygląd, cechy i wartości, odpowiadające tym prezentowanym przez personę. Określamy działania, jakie pozwolą na wypozycjonowanie marki w umysłach klientów zgodnie z naszym zamierzeniem, dobieramy też odpowiednie kanały i narzędzia komunikacji.


Zobacz, na czym polega budowanie strategii komunikacji marki i jakie korzyści wynikają z optymalnego pozycjonowania marki:

Projektowanie pozytywnych doświadczeń klientów metodą warsztatową może objąć niewielki wycinek lub całość działalności Twojej firmy. Od wybranego zakresu będzie zależało, jak dużo czasu musimy przeznaczyć na współpracę, na pewno jednak znajdziemy optymalne dla Ciebie rozwiązanie. Integralną częścią warsztatu jest budowanie mapy podróży klienta (customer journey map) i diagnozowanie jego potrzeb w każdym momencie kontaktu z marką. Na tej podstawie, wykorzystując metodę design thinking, projektujemy rozwiązania, które mają zapewnić mu pozytywne doświadczenie w każdym punkcie styku. Efektem warsztatu jest zestaw wstępnie przetestowanych i gotowych do wdrożenia rozwiązań, pozwalających na poprawę doświadczeń Twoich klientów.


Zobacz, w jaki sposób zaprojektować pozytywne doświadczenia klientów na każdym etapie ich kontaktu z marką

Klienci